ตัวกู ของกู eBook ì

❮PDF / Epub❯ ☆ ตัวกู ของกู ✪ Author พุทธทาสภิกขุ – Kdglass.co.uk หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรธรรมบรรยายของอาจารย์พุทธทาส 17 บท จากจำนวนทั้งสPDF / Epub ตัวกู ของกู Author พุทธทาสภิกขุ Kdglass.co.uk หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรธรรมบรรยายของอาจารย์พุทธทาส 17 บท จากจำนวนทั้งส หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรธรรมบรรยายของอาจารย์พุทธทาส บท จากจำนวนทั้งสิ้น บทมารวบรวมไว้เป็นการกล่าวถึงความสำคัญของสิ่งที่เรี?.

??กว่า ตัวกู ของกู ซึ่งเป็นตัวการของความทุกข์ทุกอย่างทุกประการ และทั้งหมดทั้งสิ้น หมายถึงจิตที่กำลังถูกครอบงำอยู่ด้วยอหังกา และมนังกา หรือ Egoismนั่นเอง คือความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวและของของตัว และกำลังดิ้นรนทุกอย่างเพื่อที่จะทำตามนั้น โดยไม่คำนึงถ?.

ตัวกู kindle ของกู kindle ตัวกู ของกู PDFEPUB??กว่า ตัวกู ของกู ซึ่งเป็นตัวการของความทุกข์ทุกอย่างทุกประการ และทั้งหมดทั้งสิ้น หมายถึงจิตที่กำลังถูกครอบงำอยู่ด้วยอหังกา และมนังกา หรือ Egoismนั่นเอง คือความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวและของของตัว และกำลังดิ้นรนทุกอย่างเพื่อที่จะทำตามนั้น โดยไม่คำนึงถ?.

ตัวกู ของกู eBook ì พระธรรมโกศาจารย์ เงื่อม อินทปัญโญ หรือรู้จักในนาม พุทธทาสภิกขุ พฤษภาคม พศ — กรกฎาคม พศ เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พศ เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม ประโยค แต่แล้วท่านพุทธทาสภิกขุก็พบว่าสังคมพระพุทธศาสนาแบบที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแปดเปื้อนเบือนบิดไปมาก และไม่อาจท.

3 Comments on "ตัวกู ของกู eBook ì"

  • Guggwang

    ตัวกู ของกู eBook ì ตัวกู kindle, ของกู kindle, ตัวกู ของกู PDFEPUBเป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดของท่านพุทธทาส ท่านใช้หลักทางวิทยาศาสตร์และความรู้


  • Klin กลินท์

    ตัวกู ของกู eBook ì ตัวกู kindle, ของกู kindle, ตัวกู ของกู PDFEPUB“ตัว กู ของ กู”อ่านหมายเลข 142562 ณ ระหว่างการเดินทางสู่ ความว่าง” กับ “ตัวกูของกู” ของท่านพุทธทาส จากงานก่อนหน้าที่ได้อ่าน แก่นพุทธศาสน์” ซึ่งสรุปสั้น ๆ คือ “สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น” โดย ทำจิตใจให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง” เพื่อ เป็นความดับไม่เหลือแห่งตัวกู ของกู” ในส


  • Alexander Magmai

    ตัวกู ของกู eBook ì ตัวกู kindle, ของกู kindle, ตัวกู ของกู PDFEPUBเป็นหนังสือที่ท่านพุทธทาสได้ ต้องการให้อนุชนรุ่นหลังแบบเรา ได้ลองเข้าใจในการดำรงชีวิต ได้เข้าใจหลักของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ท่านค้นคว้าหาแก่นของศาสนา เพื่อคนรุ่นหลังได้เข้าใจแก่นของศาสนาอย่างแท้จริง สำหรับผู้อ่าน ต้องเข้าใจว่าหยังสือเช่มนี้มีเนื้อ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *